Dòng máy khác Xin Rom miui cho Sharp S2

Aitratra

Thành viên
9/4/16
559
43
28
48
Mình muốn có một bản rom miui dành cho Sharp S2. Mong muốn của mình chắc không bao giờ đạt được vậy nên chỉ là mong thôi nhỉ?