Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thảo luận Xiaomi ra mắt Mi Max 4

Thanh Bảo

Thành viên mới
Tham gia ngày
11/5/16
Bài viết
41
Kể từ khi ra mắt model Mi Max 1 thì chu kì mỗi năm sẽ ra mắt một phiên bản Mi Max mới. Nhưng vẫn chưa có tin tức gì về mi max 4 từ năm 2018 đến giờ ? do Covid-19 chăng hay do thị phần dòng Mi max quá ít ?
 
Top