Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Khoe ảnh Trekking Tà Năng cùng Redminote 5

luân nguyễn

Thành viên mới
Tham gia
28/6/18
Bài viết
1
Tổng hành trình đi Tà Năng - Lâm Đồng cùng con đt cùi bắp 2 ngày của mình. Công nhận dòng Note thấy Cam con này rất ngon kể chụp lẫn quay video :)
Ảnh có chỉnh màu sơ qua Lightroom
1: Chuẩn bị vào bìa rừng để trek
IMG_20180616_075440[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
IMG_20180616_075559[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Balo sơ sơ có 18kg @.@ toàn đồ ăn, nước uống, đồ cả nhóm 3 người....
IMG_20180616_080415[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Xóa phông
IMG_20180616_081250[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
2: Bắt đầu trekking vào rừng
IMG_20180616_082633[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
 

editzrapper

Thành viên
Tham gia
19/10/16
Bài viết
238
Tổng hành trình đi Tà Năng - Lâm Đồng cùng con đt cùi bắp 2 ngày của mình. Công nhận dòng Note thấy Cam con này rất ngon kể chụp lẫn quay video :)
Ảnh có chỉnh màu sơ qua Lightroom
1: Chuẩn bị vào bìa rừng để trek
IMG_20180616_075440[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
IMG_20180616_075559[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Balo sơ sơ có 18kg @.@ toàn đồ ăn, nước uống, đồ cả nhóm 3 người....
IMG_20180616_080415[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Xóa phông
IMG_20180616_081250[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
2: Bắt đầu trekking vào rừng
IMG_20180616_082633[/url] by nguyen luan, on Flickr[/IMG]
Chi tiết lên tốt nên hậu kỳ đẹp quá bạn ơi, bạn dùng Lightrom kéo màu hả? cho mình xin Preset được không bạn
 
Top