Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

SAMSUNG Tiếng việt N9008V 5.0

longheck

Thành viên mới
Tham gia ngày
28/9/15
Bài viết
1
-Tiếng việt Samsung Galaxy Note 3 N9008V ok,
-Edit tiếng việt trên nền rom stock,x u hướng mới không cá nhân hóa ,
-Add CHPLAY mặc định ko có
-Remove app china

 
Top