SAMSUNG Tiếng việt N9008V 5.0

longheck

Thành viên mới
28/9/15
1
0
1
31
-Tiếng việt Samsung Galaxy Note 3 N9008V ok,
-Edit tiếng việt trên nền rom stock,x u hướng mới không cá nhân hóa ,
-Add CHPLAY mặc định ko có
-Remove app china

i5_gbV62ZLELpjdg89vLI1aB09DJqC2WARmVBq6abASnrGoI9uuSNb9cypIYKgnNYzg80zjcCIp_z5Fa-F834vtwdJG1hJ-prG5YNdp2kK4UKuBU0lUCfcJjXAIogN5qdHsyhT9_LqBPSTQxKVtGh9FBojO4NxOV-OArlM9WOQ3nh8m-_Wq2EbzpUpKhYiNnerjDtP9ovzVuRbN7A_TnlWtMaK-BHf4IB_aHAdIjBiItsd9dciBy3hLNMj1LkNngcB0ZlKXXz3Dcp3MgVn4osYpjoJd6l_-oBx0pTGgjuJXUYgD-HZ0TvceVD7IUqAPyDyVxS5uL-t9rs_SHLaK-SBHTv1mHYt5as3CIztO9gIat-3KAspvigcGNAlMANk20IwwS9HQg3jAAAzMQeOVogf8xACJqyH-hgnzX-peG9PFIN_qAtCBbdCwYiBrz4ZM7M-g-sQgSBrCRm_TSvU4XRE8nBuhBAUuV-JKBlQd22zdXVbkdCxeN2kbDu5vZaQLGLWGFTYIy3rYubCqJbmAKvFIKwmDJTngihwsmY-TcQg4=w499-h665-no