Thảo luận Thay 3 quả pin mới được quả pin ổn nhất cho Mi8 ở thời điểm hiện tại????