Hỏi & Đáp từ v10 8.1 xuống v9 7.1 bằng twrp đc kô các cao nhân