Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Ứng dụng Shake Music - Điều khiển music player bằng cách lắc điện thoại Android

ngoanrazor

Thành viên
Tham gia
29/7/15
Bài viết
111
image.png


Đây là ứng dụng có thể giúp bạn điều khiển music player bất kỳ bằng cách lắc thiết bị. Sau khi lắc thiết bị, trình phát nhạc được điều khiển như phát, tạm dừng, bài hát tiếp theo và bài hát trước đó theo cài đặt của bạn. Chúc vui vẻ!

#Đặc trưng
✓Điều khiển máy nghe nhạc bằng cách thiết bị lắc

#Ghi chú
Thiết bị phải có cảm biến gia tốc để ứng dụng hoạt động bình thường.

# Làm thế nào để sử dụng ứng dụng này?
1. Cài đặt độ lắc
2. Chọn hành động của music player khi lắc thiết bị
3. Bắt đầu

Link download:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treeteam.shake.music
 
Top