Hỏi & Đáp Sao ADMIN không cho cái rom riêng cho black shark 2 nhỉ

Dũng BR_VT

Thành viên mới
25/12/15
9
2
3
31
Góp góp ý kiến.
Admin xem xét và tạo 1 rom riêng cho xiaomi black shark 2 đi ạ, em thấy black shark 2 ra lâu rồi mà vẫn chưa thấy rom riêng quả BS 2.