Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp ROM Miui Global 10.3.2 | Kosmos2011

xtaicb99x

Thành viên mới
Tham gia ngày
27/12/18
Bài viết
46
Đó chỉ là fake
Dòng Redmi không bao bao giờ trong thông tin điện thoại nó ghi Điện thoại Mi cả, hoàn toàn đều ghi Redmi (thế thôi)
 
Top