Chia sẻ Rom Miui 11 chính thức china cho Redmi note 7 pro