Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

ROM ROM Global Stable Redmi Note 9S: MIUI 12 + MIUI 11

Kien Ngo

Thành viên
Tham gia ngày
28/10/15
Bài viết
625

ROM Global Stable Redmi Note 9S:

QJWMIXM: Global Stable ROM

QJWINXM: India Stable ROM

QJWEUXM: EEA Stable ROM

QJWRUXM: Russia Stable ROM

MIUI 12


A. Global Stable ROM MIUI 12:

1. V12.0.X.0.QJWMIXM (Android 10.0)
Recovery:
Fastboot:

B. India Stable ROM MIUI 12:

1. V12.0.X.0.QJWINXM (Android 10.0)
Recovery:
Fastboot:

C. EEA Stable ROM MIUI 12:
1. V12.0.X.0.QJWEUXM (Android 10.0)
Recovery:
Fastboot:

D. Russia Stable ROM MIUI 12:

1. V12.0.X.0.QJWRUXM (Android 10.0)
Recovery:
Fastboot:

MIUI 11


A. Global Stable ROM MIUI 11: Android 10.0

8. V11.0.10.0.QJWMIXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
7. V11.0.9.0.QJWMIXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
6. V11.0.8.0.QJWMIXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
5. V11.0.7.0.QJWMIXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
4. V11.0.6.0.QJWMIXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
3. V11.0.5.0.QJWMIXM
Recovery Download:
2. V11.0.3.0.QJWMIXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
1. V11.0.1.0.QJWMIXM
Recovery Download:

B. India Stable ROM MIUI 11: Android 10.0
6. V11.0.8.0.QJWINXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
5. V11.0.7.0.QJWINXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
4. V11.0.6.0.QJWINXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
3. V11.0.5.0.QJWINXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
2. V11.0.4.0.QJWINXM
Recovery Download:
1. V11.0.3.0.QJWINXM
Recovery Download:
Fastboot Download:


C. EEA Stable ROM MIUI 11:

4. V11.0.4.0.QJWEUXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
3. V11.0.3.0.QJWEUXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
2. V11.0.2.0.QJWEUXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
1. V11.0.1.0.QJWEUXM
Recovery Download:
Fastboot Download:

D. Russia Stable ROM MIUI 11: Android 10.0

4. V11.0.4.0.QJWRUXM
Recovery:
Fastboot:
3. V11.0.3.0.QJWRUXM
Recovery: Download
Fastboot: Download
2. V11.0.2.0.QJWRUXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
1. V11.0.1.0.QJWRUXM
Recovery Download:
Fastboot Download:
 
Chỉnh sửa cuối:

Thuan666

Thành viên mới
Tham gia ngày
30/7/19
Bài viết
15
Con note9s từ bản 11.0.9.0 xuống 11.0.80 bằng cách chọn file trong cài đặt cập nhật được không ạ?
 
Top