ROM Rom EU Miui 10 từ xiaomi.eu (không phải rom EEA)

Bạn thích rom nào nhất?

 • 10.2.4

  Bình chọn: 1 100.0%
 • 10.3.5

  Bình chọn: 0 0.0%
 • 11.0.1

  Bình chọn: 0 0.0%

 • Số thành viên bình chọn
  1