Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thảo luận rom eu giờ trên thanh trạng thái miui 10 k có tiếng việt

Ninh văn mã

Thành viên mới
Tham gia
13/4/17
Bài viết
34
giờ cài miui 10 eu khổ nỗi không có tiếng việt trên thanh trạng thái( MiuiSystemUi.apk) lần nào cập nhật cũng phải root rồi việt hoá rom eu được cái lược bỏ nhiều ứng ứng dụng google.chèn được themes bên thứ ba mà tiếc mỗi chưa việt hoá full. ai đồng tình cho ý kiến với!!
 
Top