ROM [ROM] [9.0] LineageOS 16.0 ] [UNOFFICIAL] [HYDROGEN/HELIUM]

Le Anh Dung

Thành viên
16/9/16
425
103
43
Bản rom LineageOS pie:
https%3A%2F%2Fimg.xda-cdn.com%2F_iR93uW4eH1b-XDQ-WX0bWwCgXo%3D%2Fhttps%253A%252F%252Fimg.xda-cdn.com%252F0P2Jr4UBq3oylukXtmWLCr2g5uc%253D%252Fhttps%25253A%25252F%25252Fimg.xda-cdn.com%25252FiwNWFQT0v0Ifj0t3YmF0fCG4gh0%25253D%25252Fhttps%2525253A%2525252F%2525252Fimg.xda-cdn.com%2525252FNEqGNs6rv5B0hFKzbB7Z_gXjqkY%2525253D%2525252Fhttp%252525253A%252525252F%252525252Ffiles.paulfasola.fr%252525252FCyanogenMod%252525252FLineageOS.png

Hoạt động:
Hầu hết các tính năng

Lỗi:
- Cast (truyền hình ảnh ĐT lên SmartTV)
- Permissive selinux

Tải file:
hydrogen: http://ul.to/rof7fcbj
helium: http://ul.to/54ix0sxv
r37 18/5/2019:
hydrogen: http://ul.to/9r5k7k9k
helium: http://ul.to/74sku3c0
 
Sửa lần cuối: