Chia sẻ [ROM][7.1.2_r17] AospExtended ROM V4.3 [HYDROGEN - HELIUM][24/6/2017]

Le Anh Dung

Thành viên
16/9/16
425
103
43
Bản rom được compile từ mã nguồn

Hình ảnh:


Hoạt động:
Tuốt tuột

Cài đặt:
Flash rom - flash Gapps - Xong

Link download:
- Bản dành cho hydrogen - Máy 32Gb (16Gb): http://atomcurve.com/1l8s

- Bản dành cho helium - Máy 64Gb (128Gb): http://atomcurve.com/1l9R

Lưu ý: Tải đúng bản rom cho máy thì mới cài được nhé !

Credit:
Aospextended, LineageOS, TheStrik,...