Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp Mod thêm số lượng hiển thị icon trên AOD các máy màn Amoled (Ví dụ Mi 8SE)

Xuan_Xiaomi

Thành viên mới
Tham gia
29/7/17
Bài viết
12
Xin các bác hướng dẫn cách mod thêm số lượng hiển thị icon trên AOD. Mặc định chỉ được có 3 icon
Tks!
 

Đính kèm

Top