Offline MIUI.VN tại Hồ Chí Minh: Trải nghiệm Mi 6 | 7 năm 1 chặng đường