Thảo luận [MIUI 11] Cập Nhật Cho Các Dòng Máy

Muas1st

Thành viên
20/8/15
252
138
43
31
Mình update link mới nhất tại đây

MIUI 11 9.9.26

Redmi Note 5
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HMNote5_9.9.26_78f6d318be_9.0.zip

Redmi k20 / Mi 9T
https://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_DAVINCI_9.9.26_a762411128_10.0.zip


Redmi Note 7 Pro
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_VIOLET_9.9.26_db9dd6862f_9.0.zip

Mi Note 3
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MINote3_9.9.26_2263bdd3a5_9.0.zip

Mi 9
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_CEPHEUS_9.9.26_82167abb35_10.0.zip

GRUS
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_GRUS_9.9.26_bbf36d803f_9.0.zip

Redmi 4X
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HM4X_9.9.26_b561a83be6_7.1.zip

Redmi 5
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HM5_9.9.26_fbc4c738c3_8.1.zip

Redmi 5A
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HM5A_9.9.26_4169c0eea5_8.1.zip

Redmi 5 Plus
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HM5Plus_9.9.26_90aeca981c_8.1.zip

Redmi Note 4X
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HMNote4X_9.9.26_41249b6d4d_7.0.zip

Redmi Y1
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HMNote5A_9.9.26_fd7ec57f08_7.1.zip

Redmi Y1 Lite
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_HMNote5ALITE_9.9.26_b728aa65ad_7.1.zip

Mi 5C
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MI5C_9.9.26_756c192d4c_7.1.zip

Mi 5S
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MI5S_9.9.26_9274a709a1_8.0.zip

Mi 5S Plus
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MI5SPlus_9.9.26_a80a087632_8.0.zip

Mi 5X
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MI5X_9.9.26_08483d94d0_8.1.zip

Mi 6
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MI6_9.9.26_f4d59ad7b2_9.0.zip

Mi 6X
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MI6X_9.9.26_a4fb97f331_9.0.zip

Mi 8SE
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MI8SE_9.9.26_249e7cd055_9.0.zip


Mi MAX2
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MIMAX2_9.9.26_88732c2073_7.1.zip

Mi MAX 3
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MIMAX3_9.9.26_39aa0a455a_9.0.zip

Mi MIX
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MIMIX_9.9.26_6fec175e2b_8.0.zip

Mi MIX2
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MIMIX2_9.9.26_906253ee45_9.0.zip

Mi MIX 2S
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MIMIX2S_9.9.26_cf76d77c17_9.0.zip

Mi MIX3
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MIMIX3_9.9.26_b243c43ee2_9.0.zip

Mi Note2
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MINote2_9.9.26_230fde18bb_8.0.zip

Mi Play
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_MIPLAY_9.9.26_08e21f652e_8.1.zip

Redmi K20Pro
http://bigota.d.miui.com/9.9.26/miui_RAPHAEL_9.9.26_c74ffeeec0_10.0.zip

-------------------------------

MIUI 11 9.9.25
--------------

MIUI 11 9.9.24
Redmi Note 4X
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote4X_9.9.24_262d7134b6_7.0.zip

Mi CC9
https://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_PYXIS_9.9.24_e578059edd_9.0.zip

Mi 8Pro
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8UD_9.9.24_9846fc3fcb_9.0.zip

Mi 9
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_CEPHEUS_9.9.24_b338eb5e70_10.0.zip

Mi 6
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI6_9.9.24_1311e25b28_9.0.zip

Mi Mix 3
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX3_9.9.24_575363c188_9.0.zip

Mi 8SE
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8SE_9.9.24_84b193659d_9.0.zip

Mi Mix 2S
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX2S_9.9.24_5ae80577ef_9.0.zip

Redmi K20 Pro
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_RAPHAEL_9.9.24_f3c0dd09ee_10.0.zip

Redmi Note 7
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_LAVENDER_9.9.24_073da01cc7_9.0.zip

Redmi Note 7 Pro
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_VIOLET_9.9.24_476f4ff814_9.0.zip

Redmi Note 5 Pro
https://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote5_9.9.24_32c933f9e7_9.0.zip

Mi 8Lite
https://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8Lite_9.9.24_cbe8258b61_9.0.zip

Mi 8
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8_9.9.24_4d86fc4349_9.0.zip

Mi Mix 2
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX2_9.9.24_20b0f6bbb7_9.0.zip

Mi Max 3
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMAX3_9.9.24_f7d2796dba_9.0.zip

Mi 9SE
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_GRUS_9.9.24_d0f95dc300_9.0.zip

Mi Note 3
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MINote3_9.9.24_e7c3ad4230_9.0.zip


Redmi 5 Plus
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM5Plus_9.9.24_fd990c5b8d_8.1.zip

Redmi 5A
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM5A_9.9.24_eb224cf2db_8.1.zip

Redmi 4/4X
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM4X_9.9.24_4008b63019_7.1.zip

Mi 5X
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI5X_9.9.24_1eb3d75270_8.1.zip

Mi Mix
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX_9.9.24_6709df3c5c_8.0.zip

Redmi 6A
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM6A_9.9.24_44c8ff2bc8_9.0.zip

Redmi 6
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM6_9.9.24_8fc21c8381_9.0.zip

Mi 5S
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI5S_9.9.24_5cae3900e2_8.0.zip

Mi Note 2
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MINote2_9.9.24_f50d384394_8.0.zip

Redmi 5
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM5_9.9.24_a4d4dda7a9_8.1.zip

Redmi Y1
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote5A_9.9.24_07d0f4889f_7.1.zip

Redmi Y1 Lite
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote5ALITE_9.9.24_8c99d2f5c4_7.1.zip

Mi 6X
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI6X_9.9.24_5f546ea7b6_9.0.zip

Redmi 6 Pro
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM6Pro_9.9.24_877e2f4d5c_9.0.zip

Mi Max 2
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMAX2_9.9.24_72196148d5_7.1.zip

Updating...
 
Sửa lần cuối:

Xphiphi

Thành viên mới
4/2/17
15
1
3
32
mi 6 up và bị brick, folder system bị đổi thành system_root nên k boot đc
 

Nguyễn Duy Khánh.

Thành viên
15/3/18
100
15
18
31
Mình update link mới nhất tại đây

MIUI 11 beta 9.9.25

Mi max 3
https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_MIMAX3_9.9.25_f1d83e43b2_9.0.zip

Redmi k20 pro
https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_RAPHAEL_9.9.25_ba7bb28314_10.0.zip

Redmi Note 7
https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_LAVENDER_9.9.25_5b5bc95777_9.0.zip

Redmi Note 7 pro
http://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_VIOLET_9.9.25_3bc3b921ad_9.0.zip

Redmi Note 5 Pro
http://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_HMNote5_9.9.25_d8cea11820_9.0.zip

Redmi Note 4X
https://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_HMNote4X_9.9.25_97763635a8_7.0.zip

Redmi K20
http://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_DAVINCI_9.9.25_030918b882_10.0.zip

Mi 8SE
http://bigota.d.miui.com/9.9.25/miui_MI8SE_9.9.25_3143ad766b_9.0.zip

Mi Mix 2S
http://hugeota.d.miui.com/9.9.25/miui_MIMIX2S_9.9.25_8c9683d90e_9.0.zip


--------------

MIUI 11 Close Beta 9.9.24

Redmi Note 4X
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote4X_9.9.24_262d7134b6_7.0.zip

Mi CC9
https://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_PYXIS_9.9.24_e578059edd_9.0.zip

Mi 8Pro
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8UD_9.9.24_9846fc3fcb_9.0.zip

Mi 9
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_CEPHEUS_9.9.24_b338eb5e70_10.0.zip

Mi 6
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI6_9.9.24_1311e25b28_9.0.zip

Mi Mix 3
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX3_9.9.24_575363c188_9.0.zip

Mi 8SE
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8SE_9.9.24_84b193659d_9.0.zip

Mi Mix 2S
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX2S_9.9.24_5ae80577ef_9.0.zip

Redmi K20 Pro
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_RAPHAEL_9.9.24_f3c0dd09ee_10.0.zip

Redmi Note 7
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_LAVENDER_9.9.24_073da01cc7_9.0.zip

Redmi Note 7 Pro
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_VIOLET_9.9.24_476f4ff814_9.0.zip

Redmi Note 5 Pro
https://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote5_9.9.24_32c933f9e7_9.0.zip

Mi 8Lite
https://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8Lite_9.9.24_cbe8258b61_9.0.zip

Mi 8
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI8_9.9.24_4d86fc4349_9.0.zip

Mi Mix 2
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX2_9.9.24_20b0f6bbb7_9.0.zip

Mi Max 3
http://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMAX3_9.9.24_f7d2796dba_9.0.zip

Mi 9SE
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_GRUS_9.9.24_d0f95dc300_9.0.zip

Mi Note 3
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MINote3_9.9.24_e7c3ad4230_9.0.zip


Redmi 5 Plus
https://hugeota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM5Plus_9.9.24_fd990c5b8d_8.1.zip

Redmi 5A
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM5A_9.9.24_eb224cf2db_8.1.zip

Redmi 4/4X
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM4X_9.9.24_4008b63019_7.1.zip

Mi 5X
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI5X_9.9.24_1eb3d75270_8.1.zip

Mi Mix
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMIX_9.9.24_6709df3c5c_8.0.zip

Redmi 6A
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM6A_9.9.24_44c8ff2bc8_9.0.zip

Redmi 6
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM6_9.9.24_8fc21c8381_9.0.zip

Mi 5S
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI5S_9.9.24_5cae3900e2_8.0.zip

Mi Note 2
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MINote2_9.9.24_f50d384394_8.0.zip

Redmi 5
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM5_9.9.24_a4d4dda7a9_8.1.zip

Redmi Y1
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote5A_9.9.24_07d0f4889f_7.1.zip

Redmi Y1 Lite
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HMNote5ALITE_9.9.24_8c99d2f5c4_7.1.zip

Mi 6X
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MI6X_9.9.24_5f546ea7b6_9.0.zip

Redmi 6 Pro
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_HM6Pro_9.9.24_877e2f4d5c_9.0.zip

Mi Max 2
http://bigota.d.miui.com/9.9.24/miui_MIMAX2_9.9.24_72196148d5_7.1.zipUpdating...
Thanks Bro
 

littlecat

Thành viên
9/1/17
295
61
28
35
mi 6 up và bị brick, folder system bị đổi thành system_root nên k boot đc
cách úp dễ và kg bị brick là bạn enne dùng Xiaomi Tool V2 á, tại vì nó sẽ flash thông qua TWRP tạm mà thôi, sau khi xong sẽ quay về recovery gốc nên sẽ không bị ảnh hưởng gì, mình đã thử với con Mi6 và Mix 3 đều hoạt động tốt, thậm chí con Mix3 nó còn kg mất dữ liệu cũ nữa :D.
Chỉ hơi tiếc là kg hiểu sao TK Xiaomi của mình tự nhiên bị mất quyền test beta nên kg úp trực tiếp được mà phải làm kiểu này. Nếu Xiaomi giữ lời hứa có nhanh các bản hàng tuần thì cũng kg cần mấy bản này làm gì, bạn chờ bản mod của Eu mà cài.
 

trilong0610

Thành viên mới
10/4/18
3
0
1
22
Hôm nay có bản open beta phải không bác chủ thớt. Sẽ có tiếng việt không vậy ạ