Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp Mipad 4 help

ADũng

Thành viên mới
Tham gia
8/5/17
Bài viết
41
Xem YouTube hay xem phim co trên co dưới ai biết chỉnh chỗ nào không chỉ giúp mình .Hay nó mặc định như vậy.
 

Bùi Nghiệp

Thành viên mới
Tham gia
16/1/18
Bài viết
12
tỉ lệ màn hình 16:10 nên khi xem clip quay ngang máy thì sẽ có 2 cái viền đen ở trên và dưới. đó là do clip chứ không phải do lỗi
 
Top