Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp Mija quart watch không liên kết với tài khoản mới được

kirk2711

Thành viên mới
Tham gia ngày
16/7/19
Bài viết
3
https://www.upsieutoc.com/image/2vzdxy
Con mija quart watch của em trước có đăng nhập và liên kết vào acc "nào đó" để chỉnh giờ rồi. Giờ nó báo phải xóa khỏi tài khoản gốc mới cho liên kết tk mới. Giờ lục lại hết tất cả sim cũ để đăng nhập rồi mà đều ko được. Nay muốn reset giống miband để liên kết acc mới ace có cao kiến nào không chỉ giúp em với
 
Top