Hỏi & Đáp Mi Max

Nhựt Trần 923

Thành viên mới
16/11/19
2
0
1
20
Mọi người giúp mình. Mình xem trên gg cách unlock bootloader thì cần thêm tài khoản vào đây, nhưng khi bấm vào thì nó ra thế này
Z6GS5xtUJMHWlKmsGhGpS73UopSuCnHvGKF_yzj7wzzDJrzgkk37TUegsM-tBJnpB9GEbnRA2ns-Ixtf0zh9BJnFA7MhWTWra6Nl1so32lqcFt_zsztf3OktGBxiqXoQiRwkL8ORhlNHnhD_uGgGsWuTT5RHIjCBobnZDe8hErwrb19jJ6f48guKByBpv8RgeHI4g8xigqwV9dFcV7YMcvsTMQVcGMwrTVPejt2gjgyOURKO-aUhRf7Z1BFGPeCeIzOT2x691kVPIATkPWUEbVHKZZbzxm3lnJMyttnpLVh6L13YHtUUvzsKYoOtVaryj4YAzHKTGNNuGGJ3n67dZE8P9cR_k6Y9deMvp0oTLtRYj1p2S9aDHMGQ84MJ6OZa2jx33wxTGWIDAmOxaIY3H9EdszP-BLA4OgvuoYidnxK1W-D65PuImam8f0zRSIf4X9EALvE5kvg2yRaqr0yW7sjv4rFPCn7fNKWb1GJpAACBOWvqLjIGNVsNpa-323246Gau91RUvl_UviDnFUqESO_V-ccB_sDDMyeOjzQSb4zdaTKPrW2oHVd0l-6Z-16gLbgjeGiZ_LEq32mr0LXbLJDjL4e3-KwuiD0Oh0F6bXnz7knCn4LzrduTP3r6S6Xs23nPWeEEZebJSeSBfUZaibc_OTxQI-vSiKwQwu3w9ixS3xp6xEsLjg=w886-h1571-no