Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thảo luận Mi A2 bắt wifi cực yếu

tuantb

Thành viên mới
Tham gia
23/8/17
Bài viết
21
Mình dùng khoảng 3 ngày rồi không rõ do phần cứng hay phần mềm
 

FMD

Thành viên mới
Tham gia
11/9/18
Bài viết
1
Mình cũng bị tình trạng như vậy, may bắt kém lắm
 
Top