Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp Làm sao biết tài khoản Mi có quyền Unbrick ?

arsenelupin

Thành viên mới
Tham gia
12/7/15
Bài viết
80
Nội dung như tiêu đề, do em tính quay lại dùng Xiaomi nên muốn tìm hiểu trước, lỡ khi chết máy còn xử lý dc,
Bác nào biết cách ktra chỉ e với. thanks
 

Mỹ Linh

Thành viên
Tham gia
4/8/18
Bài viết
280
Nội dung như tiêu đề, do em tính quay lại dùng Xiaomi nên muốn tìm hiểu trước, lỡ khi chết máy còn xử lý dc,
Bác nào biết cách ktra chỉ e với. thanks
phải mất tiền mua tài khoản! nếu chip snap khi miflash tích ô clean all thì lo gì brick
 
Top