HUAWEI huawei có chạy dc rom miui ko?

Pâpdepzaj

Thành viên mới
24/2/18
44
6
8
33
chả la mình có con nova 3e . ko muôn chạy emui nữa . muốn chay rom miui . hic có dc ko mong các cao nhân chỉ giáo

Gửi từ MI 8 SE của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk