Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỗ trợ anh em khi xiaomi brick hoặc unlock cài tiếng việt không được

lucbinhdinh

Thành viên
Tham gia
17/8/15
Bài viết
145
Mình hỗ trợ anh em về xiaomi có gì cứ inbox, đơn giản mình hỗ trợ còn phức tạp anh em chịu phí, cứ nói thế trước cho anh em biết
Các vấn đề hỗ trợ anh em
-Khi add tk xin unlock báo lỗi
-Đến ngày unlock cài tiếng việt báo lỗi
-Anh em vọc vạch bị brick
-Root xiaomi
anh em cứ nhắn tin
facebook :https://www.facebook.com/lucbinhdinh.iphone
zalo : 0911268139
xiamo.PNG
 

lucbinhdinh

Thành viên
Tham gia
17/8/15
Bài viết
145
Mình hỗ trợ anh em về xiaomi có gì cứ inbox, đơn giản mình hỗ trợ còn phức tạp anh em chịu phí, cứ nói thế trước cho anh em biết
Các vấn đề hỗ trợ anh em
-Khi add tk xin unlock báo lỗi
-Đến ngày unlock cài tiếng việt báo lỗi
-Anh em vọc vạch bị brick
-Root xiaomi
anh em cứ nhắn tin
facebook :https://www.facebook.com/lucbinhdinh.iphone
zalo : 0911268139
 

lucbinhdinh

Thành viên
Tham gia
17/8/15
Bài viết
145
Mình hỗ trợ anh em về xiaomi có gì cứ inbox, đơn giản mình hỗ trợ còn phức tạp anh em chịu phí, cứ nói thế trước cho anh em biết
Các vấn đề hỗ trợ anh em
-Khi add tk xin unlock báo lỗi
-Đến ngày unlock cài tiếng việt báo lỗi
-Anh em vọc vạch bị brick
-Root xiaomi
anh em cứ nhắn tin
facebook :https://www.facebook.com/lucbinhdinh.iphone
zalo : 0911268139
 

lucbinhdinh

Thành viên
Tham gia
17/8/15
Bài viết
145
Mình hỗ trợ anh em về xiaomi có gì cứ inbox, đơn giản mình hỗ trợ còn phức tạp anh em chịu phí, cứ nói thế trước cho anh em biết
Các vấn đề hỗ trợ anh em
-Khi add tk xin unlock báo lỗi
-Đến ngày unlock cài tiếng việt báo lỗi
-Anh em vọc vạch bị brick
-Root xiaomi
anh em cứ nhắn tin
facebook :https://www.facebook.com/lucbinhdinh.iphone
zalo : 0911268139
 

lucbinhdinh

Thành viên
Tham gia
17/8/15
Bài viết
145
Mình hỗ trợ anh em về xiaomi có gì cứ inbox, đơn giản mình hỗ trợ còn phức tạp anh em chịu phí, cứ nói thế trước cho anh em biết
Các vấn đề hỗ trợ anh em
-Khi add tk xin unlock báo lỗi
-Đến ngày unlock cài tiếng việt báo lỗi
-Anh em vọc vạch bị brick
-Root xiaomi
anh em cứ nhắn tin
facebook :https://www.facebook.com/lucbinhdinh.iphone
zalo : 0911268139
 
Top