Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thảo luận hỏi về lỗi MMI

Trường Phúc

Thành viên mới
Tham gia ngày
9/3/16
Bài viết
9
Tình hình là sau khi update lên global 8.2.1.0 thì sim 2 (beeline) của mình bị báo lỗi MMI không hợp lệ, có bạn nào biết fix ko?
 

yahmzht

Thành viên mới
Tham gia ngày
12/2/16
Bài viết
25
Bạn khắc phục được lỗi chưa,máy mình lắp gmobile cũng bị
 

akahimachi

Thành viên mới
Tham gia ngày
14/11/16
Bài viết
69
settings->system apss-> call settings -> location -> disable "add country code"


Thử xem
 
Top