Offline Hưỡng dẫn chụp hình với mi4

Có nên có một bài hưỡng dẫn về chụp hình mi4 không nhỉ ???

  • Bình chọn: 26 96.3%
  • Không

    Bình chọn: 1 3.7%

  • Số thành viên bình chọn
    27