Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hướng dẫn Hướng dẫn NewBie toàn tập. Updated!

Hoàng Văn Kha

Thành viên mới
Tham gia ngày
2/9/17
Bài viết
7
máy em bị treo logo khởi động chi hiện logo mi chẳng vào được tắt cũng không tắt được
ai chỉ cách sửa với
 

Hoàng Văn Kha

Thành viên mới
Tham gia ngày
2/9/17
Bài viết
7
máy em quét mã QR trên máy tính không nhận ai chỉ em cách giải quyết với
 

Doilabedau

Thành viên mới
Tham gia ngày
21/4/18
Bài viết
3
mới đc cho 1 em RMN2, vào vọc vạch tý mà có vẻ em này cũ quá, link lọt các kiểu , cái sống cái tèo :(
 
Top