Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hướng dẫn [Guide-MIUI] Hướng dẫn MOD MiuiSystemUI.apk ROM MIUI [Cập nhật code center clock]

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
Mới đăng bài lần đầu có gì sai sót ae thông cảm nhé. Mình sẽ hướng dẫn nhứng gì mình biết thôi. Còn bác nào pro hơn mong các bác góp ý thêm.
XEM HƯỚNG DẪN MOD MIUI V8 Xem tại đây
Bạn nào có bài hướng dẫn thì viết mình sẽ tổng hợp tại đây cho dễ tìm
Các bài hướng dẫn mình sẽ gộp chung vào đây để anh em dễ tìm nhất
Lưu ý: biết decompile và recompile
Chuẩn bị:
+APKTool :https://drive.google.com/file/d/0B-5fwDO-_cUTX2djbHNrYlp3Skk/view?usp=sharing (Cập nhật link)
+ Notepad++, Java, JDK : vào đây để tải bản mới nhất https://ninite.com
Tải Apktool về giải nén ra 1 thư mục nào đấy
Chép các file cần if và mod vào thư mục apktool
Bấm giữ Shift + chuột phải lên thư mục apktool và chọn Open command window here
Gõ lệnh
PHP:
apktool if <tenapk.apk>
Enter
 • framework-res.apk
 • framework-ext-res.apk
 • miui.apk
 • miuisystem.apk
decompile MiuiSystemUI.apk bằng cách gõ lệnh sau
PHP:
 apktool d MiuiSystemUI.apk
Enter
Ta sẽ được thư mục miuisystemui như hình


Dùng Notepad++ để edit code nhé
*Lệnh recompile là
PHP:
apktool b tenthumuc
Apk build được sẽ nằm trong thư mục dist ở cùng tên thư mục
Vd: miuisystemui\dist\miuisystemui.apk
1 - #1 MOD Âm lịch vào Notification(update cách 2)
2 - #2 và #3 Đưa đồng hồ ra giữa ,chuyển sóng và wifi sang trái
3 - #4 Mod đồng hồ số đồng hồ kim có kim giây
4 - #5 Toggle 4x4 thanh thông báo
5 - #6+7 Cập nhât code để mod center clock nhanh
 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
1 - MOD âm lịch vào Notification (Có 2 cách)
Cách 1

(Lưu ý : Phần này rôm của bạn đã được deodex thì mới mod đc nhé)

Ảnh minh họa
+ Down file này chép thư mục phandaik theo đúng đường dẫn
Link tải: Âm lịch
MiuiSystemUI\smali\com\
+Mở MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_expanded_header.xml

Tìm code này
PHP:
    <com.android.systemui.statusbar.policy.DateView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Date" android:id="@id/date" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_centerVertical="true" android:layout_marginStart="1.0dip" android:layout_toEndOf="@id/expanded_clock" />
Sửa thành
PHP:
    <com.android.systemui.statusbar.policy.DateView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Expanded.Date" android:id="@id/date" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:layout_centerVertical="true" android:layout_marginStart="0.0dip" android:layout_toEndOf="@id/expanded_clock" />
Thêm code này như hình
PHP:
    <com.phandaik.Amlich.DayOfWeek android:textAppearance="@android:style/TextAppearance.StatusBar.EventContent.Title" android:textSize="12.0dip" android:textStyle="bold" android:textColor="#ffFF3300" android:gravity="center" android:id="@+id/dayofweek" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginLeft="170.0dip" android:singleLine="false" />
    <com.phandaik.Amlich.DuongLich2AmLich android:textAppearance="@android:style/TextAppearance.StatusBar.EventContent.Title" android:textSize="11.0dip" android:textColor="#ff00FFFF" android:gravity="center" android:id="@+id/amlich" android:paddingLeft="200.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:maxLines="2" android:lines="2" android:singleLine="false" />
Xem hình

+ Mở MiuiSystemUI\res\values\ids.xml
Thêm code này
PHP:
  <item type="id" name="dayofweek">false</item>
  <item type="id" name="amlich">false</item>
Lưu lại và recompile

Update thêm cách 2 cho các bạn

+Tải file này về chép theo đúng đường dẫn
Link: Tải về


+Mở MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_expanded_notifications.xml
add code này như hình
PHP:
  <include layout="@layout/phandaik" />

+ Mở MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_expanded_notifications_header.xml
Tìm code
PHP:
<com.android.systemui.statusbar.phone.AwesomeExpandedHeader android:orientation="vertical" android:id="@id/expanded_notifications_header" android:background="@drawable/expanded_header_bg" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content"
Và sửa thành
PHP:
<com.android.systemui.statusbar.phone.AwesomeExpandedHeader android:orientation="vertical" android:id="@id/expanded_notifications_header" android:background="@drawable/expanded_header_bg" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip"

+ Recomplie MiuiSystemUI ( Bước này để nó tự tạo ID trong public.xml nhé )
+ Bây giờ ta lấy MiuiSystemUI.apk ta vừa build được ở bước trên Decompile ra.
Mục đích là lấy ID trong public.xml mà ta vừa build.
MiuiSystemUI\res\values\public.xml
ta để ý 4 ID này
PHP:
  <public type="drawable" name="dongho" id="0x7f020226" />
  <public type="drawable" name="kimgiay" id="0x7f020227" />
  <public type="drawable" name="kimgio" id="0x7f020228" />
  <public type="drawable" name="kimphut" id="0x7f020229" />

Đây là ID của mình. Của các bạn sẽ khác nhé. Lấy số ID đó sửa trong file này giống như hình nhé

MiuiSystemUI\smali\com\phandaik\clock\AnalogClock.smali


Xong! Recompile lại và tận hưởng thành quả
Chúc các bạn thành công.
Ai làm được review cái nhé
 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
2 - Chuyển icon sóng, wifi sang trái và đưa đồng hồ ra giữa
2.1 : Đưa đồng hồ ra giữa
Ảnh minh họa
Mở status_bar_simple.xml
- MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_simple.xml

Tìm code này (**)

PHP:
    <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="start|center" android:id="@id/clock" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="3.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />


Cắt và dán nó lên trên code cuối cùng như hình

</com.android.systemui.statusbar.phone.SimpleStatusBar>
Thêm code này vào bên trên code (**)
PHP:
    <LinearLayout android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
Thêm code này vào dưới code (**)
PHP:
</LinearLayout>
Sau khi thêm sẽ được như hình


2-2: Chuyển sóng và wifi sang trái
Mở MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_simple.xml
Chia khung status bar chia làm 3 phần hàng ngang trước đã
Tìm code này
PHP:
  <RelativeLayout android:id="@id/icons" android:paddingLeft="3.0dip" android:paddingRight="3.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
Sửa thành
PHP:
  <LinearLayout android:orientation="horizontal" android:id="@id/icons" android:paddingLeft="3.0dip" android:paddingRight="3.0dip" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
Và sửa code này
PHP:
  </RelativeLayout>
Thành
PHP:
  </LinearLayout>

*** Thêm các code này theo thứ tự như hình
PHP:
    <LinearLayout android:gravity="left" android:paddingRight="3.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
PHP:
    </LinearLayout>
PHP:
    <LinearLayout android:gravity="right" android:paddingLeft="3.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
PHP:
    </LinearLayout>

***Chuyển sóng và WIFI và icon thông báo sang trái

Tìm code này
PHP:
      <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:id="@id/signal_cluster_container" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:baselineAligned="false" android:layout_weight="1.0">

        <include android:id="@id/signal_cluster" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0" layout="@layout/signal_cluster_view" />
        <include android:id="@id/signal_cluster2" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_weight="1.0" layout="@layout/signal_cluster_view" />

Và sửa thành
PHP:
      <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:id="@id/signal_cluster_container" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">

        <include android:id="@id/signal_cluster" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/signal_cluster_view" />
        <include android:id="@id/signal_cluster2" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/signal_cluster_view" />
Và đặt nó vào bên dưới code này
PHP:
    <LinearLayout android:gravity="left" android:paddingRight="3.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
Ảnh minh họa


Tìm code này
PHP:
    <LinearLayout android:gravity="start|center" android:id="@id/notification_icon_area" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_toEndOf="@id/clock">
Và sửa nó thành
PHP:
        <LinearLayout android:gravity="left" android:id="@id/notification_icon_area" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
Và lùi dòng số 10 --> dòng số 13 mỗi dòng lùi vào 4<dấu cách>
Thêm code này vào vị trí này
PHP:
      </LinearLayout>


LƯU LẠI
 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
Tiếp tục của bài #2
[*]Chuyển icon wifi sang bên phải icon sóng
Mở MiuiSystemUI\res\layout\signal_cluster_view.xml
Chuyển code này
PHP:
  <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/wifi_ap_on" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/stat_sys_wifi_ap_on" />
  <LinearLayout android:id="@id/wifi_combo" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
    <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
      <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/wifi_signal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/wifi_ap_connect_mark" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/stat_sys_wifi_ap" />
      <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:layout_gravity="bottom|center" android:id="@id/wifi_inout" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
    </FrameLayout>
    <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Carrier" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_vertical" android:id="@id/wifi_label" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:maxEms="10" android:singleLine="true" android:paddingStart="3.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />
  </LinearLayout>

Xuống vị trí này như hình

Xong lưu lại
 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
#4.1 - Mod đồng hồ kim có kim giây

Nếu đã mod đồng hồ kim thì thay code này
PHP:
<AnalogClock android:gravity="center" android:id="@id/clock_center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent".........
Thành code này
PHP:
<phandaik.clock.AnalogClock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:layout_gravity="center" android:id="@id/clock" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" />
Coppy file theo đường dẫn
Link : AnalogClock


Lưu lại và Recompile

Lấy file vừa recompile được decompile ra

-Mở MiuiSystemUI_src/res/values/public.xml tìm và thay id vào AnalogClock.smali

0x7f020360 <<<------>>>> "đồng hồ"
0x7f020361 <<<------>>>> "kim giờ"
0x7f020362 <<<------>>>> "kim phút"
0x7f020363 <<<------>>>> "kim giây"

Recompile SystemUI_src và tận hưởng thành quả
#4.2 - Mod đồng hồ số có giây


Mở miuisystemui\res\layout\status_bar_simple.xml

Tìm code này
PHP:
    <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="start|center" android:id="@id/clock" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="3.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />
Xóa nó đi và thay bằng code này
PHP:
    <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:paddingLeft="1.0dip" android:paddingRight="1.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" android:singleLine="true" />
    <TextClock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textStyle="bold" android:textColor="@color/status_bar_textColor" android:gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="4.0dip" android:format24Hour="kk" />
    <blink android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
      <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textSize="10.0dip" android:gravity="center" android:paddingLeft="0.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="4.0dip" android:text=":" />
    </blink>
    <TextClock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textStyle="bold" android:textColor="@color/status_bar_textColor" android:gravity="center" android:paddingLeft="0.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="4.0dip" android:format24Hour="mm" />
    <blink android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
      <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textSize="10.0dip" android:gravity="center" android:paddingLeft="0.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="4.0dip" android:text=":" />
    </blink>
    <TextClock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:textStyle="bold" android:textColor="@color/status_bar_textColor" android:gravity="center" android:paddingLeft="0.0dip" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginTop="4.0dip" android:format24Hour="ss" />
Lưu lại và recompile

 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
#5 - Toggle 4x4 thanh thông báo

- Bước 1 : Dùng X-plore duyệt tới system/media/theme/default các bạn xem có file framework-miui-res chưa

+ Nếu chưa có các bạn down file framework-miui-res này về chép vào trong đó & set quyền 644


+ Nếu có file framework-miui-res rồi thì các bạn chép nó ra SD hay đâu thì tùy bạn ( nhớ chép 1 file ra chỗ khác nữa nếu lỗi còn chép về lại về như cũ ) & down file theme_values.xml này về


+ Dùng X-plore đổi tên framework-miui-res thành framework-miui-res.zip --> mở file zip này ae sẽ thấy file theme_values.xml trong đó --> chép đè file theme_values.xml down bên trên vào trong file zip vừa đổi tên (chép cái file đuôi .xml thôi nhé, đừng chép cả cái folder vào ).

+Dùng X-plore đổi tên framework-miui-res.zip thành framework-miui-res như cũ & chép vào theo đường dẫn system/media/theme/default, rồi set quyền 644 cho nó.

+ Tải file com.android.systemui này về chép vào cùng đường dẫn luôn system/media/theme/default và set 644 cho nó

Áp dụng lại chủ đề đang dùng rồi xem kết quả
 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
#6 và #7 Code MOD Center clock nhanh cho MIUI v8 cho bác nào cần

Decompile MiuiSystemUI.apk ra rồi vào theo dường dẫn MiuiSystemUI\res\layout\status_bar_simple.xml

Xóa hết các code trong đó và thay bằng code này vào
PHP:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.android.systemui.statusbar.phone.SimpleStatusBar android:gravity="center_vertical" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="@dimen/status_bar_height"
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <com.android.systemui.statusbar.phone.BatteryIndicator android:layout_gravity="top" android:id="@id/battery_indicator" android:visibility="gone" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/battery_indicator" android:scaleType="fitXY" />
  <LinearLayout android:id="@id/icons" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:paddingStart="1.0dip" android:paddingEnd="1.0dip">
    <LinearLayout android:gravity="left" android:paddingRight="3.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
      <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:id="@id/signal_cluster_container" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:baselineAligned="false" android:layout_weight="1.0">
        <include android:id="@id/signal_cluster" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/signal_cluster_view" />
        <include android:id="@id/signal_cluster2" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" layout="@layout/signal_cluster_view" />
        <LinearLayout android:gravity="start|center" android:id="@id/notification_icon_area" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_toEndOf="@id/clock">
          <com.android.systemui.statusbar.phone.IconMerger android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:id="@id/notificationIcons" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" />
          <com.android.systemui.statusbar.StatusBarIconView android:id="@id/notification_more_icon" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:src="@drawable/stat_notify_more" />
        </LinearLayout>
      </LinearLayout>
    </LinearLayout>
    <LinearLayout android:layout_gravity="center" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
      <com.android.systemui.statusbar.policy.Clock android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Clock" android:gravity="center" android:id="@id/clock" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="2.0dip" android:paddingEnd="2.0dip" />
    </LinearLayout>
    <LinearLayout android:gravity="right" android:paddingLeft="3.0dip" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:layout_weight="1.0">
      <com.android.systemui.statusbar.phone.StatusBarIcons android:gravity="end|center" android:id="@id/statusbar_icon" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_alignParentEnd="true">
        <com.android.systemui.statusbar.StatusBarIconView android:id="@id/moreIcon" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:src="@drawable/stat_notify_more" />
        <com.android.systemui.statusbar.NetworkSpeedView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Carrier" android:gravity="end|center" android:id="@id/network_speed_view" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:layout_marginEnd="3.0dip" />
        <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:orientation="horizontal" android:id="@id/statusIcons" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" />
        <ImageView android:id="@id/battery_charging_icon" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="0.0dip" />
        <com.android.systemui.statusbar.phone.BatteryStatusIconView android:id="@id/battery" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
        <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Battery" android:gravity="center" android:id="@id/battery_num" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_battery_text_bottom_padding" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:layout_marginStart="1.0dip" android:layout_marginEnd="0.0dip" />
      </com.android.systemui.statusbar.phone.StatusBarIcons>
    </LinearLayout>
  </LinearLayout>
</com.android.systemui.statusbar.phone.SimpleStatusBar>
Xong save lại


Xem tiếp #7
 
Sửa lần cuối:

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
Code MOD Center clock nhanh cho MIUI v8 cho bác nào cần (Tiếp ctheo của #6)

Tiếp tục mở file này trong dường dẫn

MiuiSystemUI\res\layout\signal_cluster_view.xml

Xóa hết các code trong đó đi và chép code này vào
PHP:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.android.systemui.statusbar.SignalClusterView android:orientation="horizontal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"
 xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/speech_hd" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/stat_sys_speech_hd" />
  <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/mobile_roam" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/stat_sys_data_connected_roam" />
  <FrameLayout android:layout_gravity="center_vertical" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
    <LinearLayout android:id="@id/mobile_combo" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
      <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:layout_gravity="start|bottom|center" android:id="@id/mobile_inout" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
        <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/mobile_signal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
        <ImageView android:id="@id/card_slot" android:visibility="invisible" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      </FrameLayout>
      <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Carrier" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_vertical" android:id="@id/carrier" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="fill_parent" android:maxEms="10" android:singleLine="true" android:layout_weight="1.0" android:paddingStart="3.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />
      <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Carrier" android:gravity="center_vertical" android:id="@id/mobile_type" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:singleLine="true" android:paddingStart="1.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />
    </LinearLayout>
    <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/airplane" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
    <LinearLayout android:gravity="center_vertical" android:id="@id/mobile_combo_cdma" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent">
      <ImageView android:id="@id/mobile_inout_cdma" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <LinearLayout android:orientation="vertical" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
        <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
          <ImageView android:id="@id/mobile_signal_evdo" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
          <ImageView android:id="@id/mobile_type_evdo" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
        </FrameLayout>
        <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
          <ImageView android:id="@id/mobile_signal_cdma" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
          <ImageView android:id="@id/mobile_type_cdma" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/stat_sys_data_connected_1x_half" />
        </FrameLayout>
      </LinearLayout>
      <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Carrier" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_vertical" android:id="@id/carrier_cdma" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:layout_width="0.0dip" android:layout_height="wrap_content" android:maxEms="10" android:singleLine="true" android:layout_weight="1.0" android:paddingStart="3.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />
    </LinearLayout>
  </FrameLayout>
  <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/wifi_ap_on" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/stat_sys_wifi_ap_on" />
  <LinearLayout android:id="@id/wifi_combo" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
    <FrameLayout android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content">
      <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/wifi_signal" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
      <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:id="@id/wifi_ap_connect_mark" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/stat_sys_wifi_ap" />
      <com.android.systemui.statusbar.AnimatedImageView android:layout_gravity="bottom|center" android:id="@id/wifi_inout" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" />
    </FrameLayout>
    <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Carrier" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_vertical" android:id="@id/wifi_label" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="fill_parent" android:maxEms="10" android:singleLine="true" android:paddingStart="3.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />
  </LinearLayout>
  <TextView android:textAppearance="@style/TextAppearance.StatusBar.Carrier" android:ellipsize="marquee" android:gravity="center_vertical" android:layout_gravity="center_vertical" android:id="@id/volte" android:paddingBottom="@dimen/statusbar_text_bottom_padding" android:visibility="gone" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/status_bar_volte_label" android:maxEms="10" android:singleLine="true" android:paddingStart="1.0dip" android:paddingEnd="3.0dip" />
</com.android.systemui.statusbar.SignalClusterView>
Xong ! Save lại

Recompile lại là các bạn đã mod được center clock rồi đó
 
Sửa lần cuối:

anhtuan9791

Thành viên mới
Thành viên BQT
Tham gia
3/4/15
Bài viết
2,097
Rất chi tiết cho các bạn ham vọc!
 

hoangtalo92

Thành viên tích cực
Tham gia
25/9/15
Bài viết
776
Bài viết tâm huyết, sẽ là 1 món quà ý nghĩa cho anh em ham vọc vạch và học hỏi. Cảm ơn chủ thớt!
 

nguyenkienlongkhanh

Thành viên
Tham gia
17/10/15
Bài viết
372
Chắc bác còn biết Việt hóa Rom và tinh chỉnh cho Rom khỏe như bạn @tuan1982, bạn Nghiait..đúng k? Nếu có thể bạn share tool và cách thực hiện để ace nào muốn vooc thì tự trải nghiệm đc k?

Gửi từ Redmi Note 2 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
Mình không biết tinh chỉnh rom chỉ biết VH với mod linh tinh nghịch thôi

Gửi từ P70-A của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
Dự định ngày mai sẽ mod 2 dòng thử rồi làm bài hướng dẫn luôn

Gửi từ P70-A của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

nguyenkienlongkhanh

Thành viên
Tham gia
17/10/15
Bài viết
372
Mình không biết tinh chỉnh rom chỉ biết VH với mod linh tinh nghịch thôi

Gửi từ P70-A của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Vậy cũng tốt, mình cũng muốn thử nhưng thiếu công cụ và hướng dẫn cụ thể nên hiện h chỉ biết dùng của người khác thôi, nhiều lúc ngại lắm

Gửi từ Redmi Note 2 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

phan_tq

Thành viên
Tham gia
19/2/16
Bài viết
280
Hướng dẫn cũng nhiều bài mà. Tham khảo theo là đc. Cái gì mình biết thì dùng rồi chán lại đổi mới :

Gửi từ P70-A của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

anhtuan9791

Thành viên mới
Thành viên BQT
Tham gia
3/4/15
Bài viết
2,097
Vậy cũng tốt, mình cũng muốn thử nhưng thiếu công cụ và hướng dẫn cụ thể nên hiện h chỉ biết dùng của người khác thôi, nhiều lúc ngại lắm

Gửi từ Redmi Note 2 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Việt hóa rom miui thì dùng tool B.A.R.S của ToanHau được dán trong box RMN2 hoặc Jbart trên github.Cộng thêm trợ giúp từ apktool.
 

nguyenkienlongkhanh

Thành viên
Tham gia
17/10/15
Bài viết
372
Việt hóa rom miui thì dùng tool B.A.R.S của ToanHau được dán trong box RMN2 hoặc Jbart trên github.Cộng thêm trợ giúp từ apktool.
Mình cũng đã thử tool của Toanhau song toàn bị lỗi thôi, thử vài lần chẳng đc nên bỏ.

Gửi từ Redmi Note 2 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

anhtuan9791

Thành viên mới
Thành viên BQT
Tham gia
3/4/15
Bài viết
2,097
Mình cũng đã thử tool của Toanhau song toàn bị lỗi thôi, thử vài lần chẳng đc nên bỏ.

Gửi từ Redmi Note 2 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
VH nó cũng nhiều vấn đề phát sinh,lỗi đâu thì phải biết để fix.Do đó mới cần thêm apktool.
Ưu tiên dùng jbart vì gói ngôn ngữ cập nhật thường xuyên.
 

Nguyễn Duy Năng

Thành viên
Tham gia
13/4/16
Bài viết
99
VH nó cũng nhiều vấn đề phát sinh,lỗi đâu thì phải biết để fix.Do đó mới cần thêm apktool.
Ưu tiên dùng jbart vì gói ngôn ngữ cập nhật thường xuyên.
Bạn cho mình hỏi mình dùng jbart xong toàn bị lỗi gọi điện incallui phản hồi rất chậm, hoặc cũng có lúc ko phản hồi đơ luôn
 
Top