Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Dòng máy khác Giúp đỡ root may

Trần Văn Được

Thành viên mới
Tham gia ngày
1/3/18
Bài viết
10
Tình hình là mình đang cân các tiền bối chỉ giáo sao mình k thể tai dx SuperSU để root dt vây....lên đúng trang ma k tai ai giúp mình vs


Gửi từ MI 6 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Top