Offline Cụm camera

zigonk

Thành viên
10/7/15
110
14
18
22
Mấy bác xài mi4 có ai cân bằng trắng sai như ánh đèn hay bị chuyển thành xanh hoặc chụp chênh sáng hay bị vàng k ạ, k bik có phải do cụm camera e hư k nữa :(((((