Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hướng dẫn Cùng nhau chia sẻ thủ thuật sửa Theme Miui

Ngọc Đạt

Thành viên
Tham gia
17/10/16
Bài viết
184
app có 1 kiểu short cut bên ngoài thì làm kiểu gì để biết tên icon đó thể thay vào theme đc. dạng như app greenify
 

VIETAGOL

Thành viên
Tham gia
22/1/17
Bài viết
399
+ Cách chỉnh cho icon ngoài màn hình home thêm dòng ,thêm cột hoặc to, bé, cao thấp ... :
Vào muc com.miui.home sau đó mở file theme_values.xml
<dimen name="workspace_icon_text_size">10.0dip</dimen> --> Chỉnh size font hiển thị tên icon to hoặc bé .
 

VIETAGOL

Thành viên
Tham gia
22/1/17
Bài viết
399
app có 1 kiểu short cut bên ngoài thì làm kiểu gì để biết tên icon đó thể thay vào theme đc. dạng như app greenify
Có 3 cách để xem tên icon còn gọi là id để thay thì 2 cách mình đã post ở chủ đề này rồi còn 1 cách nữa là vào phần mềm bảo mật của máy -> quản lý ứng dụng - chọn ứng dụng mà mình cần xem tên id --> chọn hình chấm than( !) ở góc trên bên phải -> ở dòng thứ 3 sẽ thấy id .VD phần mềm bảo mật của miui có tên là com.miui.sercuritycenter
 

Ngọc Đạt

Thành viên
Tham gia
17/10/16
Bài viết
184
Có 3 cách để xem tên icon còn gọi là id để thay thì 2 cách mình đã post ở chủ đề này rồi còn 1 cách nữa là vào phần mềm bảo mật của máy -> quản lý ứng dụng - chọn ứng dụng mà mình cần xem tên id --> chọn hình chấm than( !) ở góc trên bên phải -> ở dòng thứ 3 sẽ thấy id .VD phần mềm bảo mật của miui có tên là com.miui.sercuritycenter
ý mình là có 1 số app có icon lối tắt ý. nó ko cùng tên với app lên mình muốn dùng cách nào để tìm tên file icon lối tắt đó để đồng bộ cho đẹp hơn thì có cách nào bác chỉ giúp với ah
 

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
+ Cách chỉnh cho icon ngoài màn hình home thêm dòng ,thêm cột hoặc to, bé, cao thấp ... :
Vào muc com.miui.home sau đó mở file theme_values.xml
<dimen name="workspace_icon_text_size">10.0dip</dimen> --> Chỉnh size font hiển thị tên icon to hoặc bé .
Bạn có đăng #1 mà quên mất, [emoji28] bảo sao thấy nhớ là đọc đâu rồi

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

VIETAGOL

Thành viên
Tham gia
22/1/17
Bài viết
399
ý mình là có 1 số app có icon lối tắt ý. nó ko cùng tên với app lên mình muốn dùng cách nào để tìm tên file icon lối tắt đó để đồng bộ cho đẹp hơn thì có cách nào bác chỉ giúp với ah
Mình chưa hiểu rõ icon lối tắt là ntn bạn có thể chụp màn hình icon lối tắt cho mình xem với bạn cần tên những app nào mình tìm cho
 

tuan.nbc

Thành viên
Tham gia
25/9/15
Bài viết
404

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
Không theme nào giống theme nào đâu bạn, thường thi nó bắt đầu bằng: <Group visibility="#hasnotifications">
Bạn thay đổi giá trị y="..." (phần chữ đỏ) để dịch lên hoặc xuống.
Đây là của mình:
<Group visibility="#hasnotifications">
<Image src="mask.png" w="#screen_width" h="#screen_height" alpha="#List_mask" visibility="#List_mask" />
<Var name="item_height" expression="180" const="true"/>
<Var name="item_width" expression="#screen_width" const="true"/>
<List name="notification_list" x="0" y="580" w="#item_width" maxHeight="5*#item_height" data="icon:bitmap,title:string,content:string,time:string,info:string,subtext:string,key:int" visibility="#hasnotifications">
<Item x="0" y="0" w="#item_width" h="#item_height" >
<Button x="0" y="0" w="#item_width" h="#item_height" alignChildren="true" >
<Pressed>
<Image x="0" y="0" src="line.9.png" alpha="20" w="#item_width" h="#item_height"/>
</Pressed>
<Image x="160" y="#item_height/2" align="center" alignV="center" w="135" h="135" name="notification_icon" />
<Text x="230" y="33" size="40" color="#00ffff" alpha="240" w="570" marqueeSpeed="30" name="notification_title" />
<Text x="240" y="100" size="35" color="#ffffff" alpha="180" w="720" marqueeSpeed="30" name="notification_content" />
<Text x="970" y="33" align="right" size="40" color="#ffff00" alpha="240" name="notification_time" />
<Image x="228" y="#item_height/2" src="line.9.png" alpha="120" w="742"/>
<Triggers>
<Trigger action="up">
<IntentCommand action="com.miui.app.ExtraStatusBarManager.action_remove_keyguard_notification" broadcast="true">
<Extra name="com.miui.app.ExtraStatusBarManager.extra_notification_key" type="int" expression="#notification_list.key"/>
<Extra name="com.miui.app.ExtraStatusBarManager.extra_notification_click" type="int" expression="1"/>
</IntentCommand>
<ExternCommand command="unlock"/>
</Trigger>
</Triggers>
</Button>
<Line x="0" y="0" y1="1" strokeColor="#33ffffff" weight="1" name="divider" />
</Item>
<Rectangle x="#item_width" w="6" align="right" cornerRadius="3,6" strokeColor="#cccccccc" fillColor="#cccccccc" weight="1" name="scrollbar" />
<AttrDataBinders>
<AttrDataBinder target="notification_icon" attr="bitmap" data="icon"/>
<AttrDataBinder target="notification_title" attr="text" data="title"/>
<AttrDataBinder target="notification_content" attr="text" data="content"/>
<AttrDataBinder target="notification_time" attr="text" data="time"/>
</AttrDataBinders>
</List>
</Group>
Thank nhé, đã chỉnh được rồi

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
Của bạn đây: https://drive.google.com/file/d/1MMBDxbKgNQ5Tel9QXEFzT_cWvebtJdAE/view?usp=drivesdk


Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Bác xem hộ đoạn này em có viết sai chỗ nào không mà khi em sửa nó lại bị lỗi không đồng hồ không hiển thị, cái lockscreen em chép đoạn mà thay đổi vị trí thanh thông báo vào giờ nó nằm tận dưới cùng màn hình dù đã chỉnh lại y
<Var name="Day_AL" type="string" expression="#date_lunar" />
<Var name="Month_AL" type="string" expression="ifelse(eq(#month_lunar,0),'1',eq(#month_lunar,1),'2',eq(#month_lunar,2),'3',eq(#month_lunar,3),'4',eq(#month_lunar,4),'5',eq(#month_lunar,5),'6',eq(#month_lunar,5),'6',eq(#month_lunar,6),'7',eq(#month_lunar,7),'8',eq(#month_lunar,8),'9',eq(#month_lunar,9),'10',eq(#month_lunar,10),'11','12')" />
<VarArray type="string">
<Vars>
<Var name="Can_AL" index="#year_lunar%10"/>
</Vars>
<Items>
<Item value="Canh"/> <Item value="Tân"/>
<Item value="Nhâm"/> <Item value="Quý"/>
<Item value="Giáp"/> <Item value="Ất"/>
<Item value="Bính"/> <Item value="Đinh"/>
<Item value="Mậu"/> <Item value="Kỷ"/>
</Items>
</VarArray>
<VarArray type="string">
<Vars>
<Var name="Chi_AL" index="#year_lunar%12"/>
</Vars>
<Items>
<Item value="Thân"/> <Item value="Dậu"/>
<Item value="Tuất"/> <Item value="Hợi"/>
<Item value="Tý"/> <Item value="Sửu"/>
<Item value="Dần"/> <Item value="Mão"/>
<Item value="Thìn"/> <Item value="Tỵ"/>
<Item value="Ngọ"/> <Item value="Mùi"/>
</Items>
</VarArray>
<!-- Основной экран -->
<Group name="weather_info_day" visibility="not(#forecast.visibility)" alpha="#change_screen_animation">
<!-- Текстовые данные основного экрана -->
<DateTime name="hour" x="50" y="-10" color="@text_color" alignH="left" alignV="top" size="157" format="kk"/>
<DateTime name="minute" x="50+#hour.text_width+#dot.text_width" y="-10" color="@text_color" alignH="left" alignV="top" size="157" format="mm"/>
<DateTime name="dot" x="50+#hour.text_width" y="-10" color="@text_color" alignH="left" alignV="top" size="150" format=":" alpha="255*#cubic_ani"/>
<Text x="50" y="190" size="36" color="@text_color" w="350" marqueeSpeed="35" textExp="@Can_AL+' '+@Chi_AL+', '+#date_lunar+' Tháng '+int(#month_lunar+1)"/>

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

tuan.nbc

Thành viên
Tham gia
25/9/15
Bài viết
404
Bác xem hộ đoạn này em có viết sai chỗ nào không mà khi em sửa nó lại bị lỗi không đồng hồ không hiển thị, cái lockscreen em chép đoạn mà thay đổi vị trí thanh thông báo vào giờ nó nằm tận dưới cùng màn hình dù đã chỉnh lại y
<Var name="Day_AL" type="string" expression="#date_lunar" />
<Var name="Month_AL" type="string" expression="ifelse(eq(#month_lunar,0),'1',eq(#month_lunar,1),'2',eq(#month_lunar,2),'3',eq(#month_lunar,3),'4',eq(#month_lunar,4),'5',eq(#month_lunar,5),'6',eq(#month_lunar,5),'6',eq(#month_lunar,6),'7',eq(#month_lunar,7),'8',eq(#month_lunar,8),'9',eq(#month_lunar,9),'10',eq(#month_lunar,10),'11','12')" />
<VarArray type="string">
<Vars>
<Var name="Can_AL" index="#year_lunar%10"/>
</Vars>
<Items>
<Item value="Canh"/> <Item value="Tân"/>
<Item value="Nhâm"/> <Item value="Quý"/>
<Item value="Giáp"/> <Item value="Ất"/>
<Item value="Bính"/> <Item value="Đinh"/>
<Item value="Mậu"/> <Item value="Kỷ"/>
</Items>
</VarArray>
<VarArray type="string">
<Vars>
<Var name="Chi_AL" index="#year_lunar%12"/>
</Vars>
<Items>
<Item value="Thân"/> <Item value="Dậu"/>
<Item value="Tuất"/> <Item value="Hợi"/>
<Item value="Tý"/> <Item value="Sửu"/>
<Item value="Dần"/> <Item value="Mão"/>
<Item value="Thìn"/> <Item value="Tỵ"/>
<Item value="Ngọ"/> <Item value="Mùi"/>
</Items>
</VarArray>
<!-- Основной экран -->
<Group name="weather_info_day" visibility="not(#forecast.visibility)" alpha="#change_screen_animation">
<!-- Текстовые данные основного экрана -->
<DateTime name="hour" x="50" y="-10" color="@text_color" alignH="left" alignV="top" size="157" format="kk"/>
<DateTime name="minute" x="50+#hour.text_width+#dot.text_width" y="-10" color="@text_color" alignH="left" alignV="top" size="157" format="mm"/>
<DateTime name="dot" x="50+#hour.text_width" y="-10" color="@text_color" alignH="left" alignV="top" size="150" format=":" alpha="255*#cubic_ani"/>
<Text x="50" y="190" size="36" color="@text_color" w="350" marqueeSpeed="35" textExp="@Can_AL+' '+@Chi_AL+', '+#date_lunar+' Tháng '+int(#month_lunar+1)"/>

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Bạn copy chưa hết nên cũng khó xác định
1. Cấu trúc nhóm code thường bắt đầu là: <Group xxxxxxxxxx và kết thúc là </Group>
2. bạn bỏ đoạn visibility="not(#forecast.visibility)" xem có được không
3. Mình thấy y="-10" và alignV="top", sợ rằng DateTime của bạn nằm ngoài màn hình rồi
 

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
Bạn copy chưa hết nên cũng khó xác định
1. Cấu trúc nhóm code thường bắt đầu là: <Group xxxxxxxxxx và kết thúc là </Group>
2. bạn bỏ đoạn visibility="not(#forecast.visibility)" xem có được không
3. Mình thấy y="-10" và alignV="top", sợ rằng DateTime của bạn nằm ngoài màn hình rồi
Tôi vừa thử lại không phải code lỗi mà là file clock nó bị lỗi. Chỉ cần thêm chút code là nó bị lỗi. Tôi đã thử lấy file gốc ra thử cũng bị lỗi như vậy. Trước bạn thêm code thế nào mà nó không bị lỗi vậy tôi đã thử trên notepad++ và x_plorer mà không được
 
Sửa lần cuối:

tuan.nbc

Thành viên
Tham gia
25/9/15
Bài viết
404
Tôi vừa thử lại không phải code lỗi mà là file clock nó bị lỗi. Chỉ cần thêm chút code là nó bị lỗi. Tôi đã thử lấy file gốc ra thử cũng bị lỗi như vậy. Trước bạn thêm code thế nào mà nó không bị lỗi vậy tôi đã thử trên notepad++ và x_plorer mà không được
Mình ko hiểu ý của bạn. Cái clock lỗi là ntn(cái này ko hợp logic cho lắm. Nếu đã lỗi thi ko ai dùng file lỗi để mod cả), bạn chưa chỉnh sửa gì đã lỗi, hay thêm code vào mới có lỗi. Bạn nói "chỉ cần thêm chút code là nó bị lỗi", vậy thì lỗi ở chỗ code bạn thêm vào chứ.

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
Mình ko hiểu ý của bạn. Cái clock lỗi là ntn(cái này ko hợp logic cho lắm. Nếu đã lỗi thi ko ai dùng file lỗi để mod cả), bạn chưa chỉnh sửa gì đã lỗi, hay thêm code vào mới có lỗi. Bạn nói "chỉ cần thêm chút code là nó bị lỗi", vậy thì lỗi ở chỗ code bạn thêm vào chứ.

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Như đoạn mã này <DateTime x="#view_width-50" y="15" format="EEEE" color="@text_color" bold="true" size="36" alignH="right" visibility="not(#hasweather)+#music"/>
Tôi chỉ thay đổi format="EEEE" thành format="EEEE', 'dd' 'MMMM" mà nó toàn bị thế này


Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

tuan.nbc

Thành viên
Tham gia
25/9/15
Bài viết
404
Như đoạn mã này <DateTime x="#view_width-50" y="15" format="EEEE" color="@text_color" bold="true" size="36" alignH="right" visibility="not(#hasweather)+#music"/>
Tôi chỉ thay đổi format="EEEE" thành format="EEEE', 'dd' 'MMMM" mà nó toàn bị thế này


Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Sai rồi, fải là ntn: format="EEEE.dd.MMMM"
Hoặc format="EEEE/dd/MMMM" hoặc format="EEEE dd MMMM"

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
Sai rồi, fải là ntn: format="EEEE.dd.MMMM"
Hoặc format="EEEE/dd/MMMM" hoặc format="EEEE dd MMMM"

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Để test lại coi, đoạn mã trên là tôi lấy bên lockscreen sang, thấy nó chạy ngon lành sang clock lại lỗi

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
Sai rồi, fải là ntn: format="EEEE.dd.MMMM"
Hoặc format="EEEE/dd/MMMM" hoặc format="EEEE dd MMMM"

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Tôi đã thử rồi cũng không ăn thua

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

tuan.nbc

Thành viên
Tham gia
25/9/15
Bài viết
404
Tôi đã thử rồi cũng không ăn thua

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Lâu rồi mình ko mod theme, bạn thử lại lần nữa: giữ nguyên như fomat của mình (tức là bỏ hết dấu ' đi), và chỉ dùng 2 chữ M (MM) xem có đc ko

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

tuan.nbc

Thành viên
Tham gia
25/9/15
Bài viết
404
Tôi đã thử rồi cũng không ăn thua

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Bạn xem lại đoạn này nữa: alignH="right", xóa đi, mình thấy có gì sai sai

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 

minhnghia1991

Thành viên
Tham gia
16/4/17
Bài viết
219
Bạn xem lại đoạn này nữa: alignH="right", xóa đi, mình thấy có gì sai sai

Gửi từ MI MAX của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Hôm nay mới rảnh thử code, tôi đã thử lại code như bạn nói nó đây ( dòng 1 ) , nó vẫn bị lỗi như hình tôi gửi trước
<DateTime x="#view_width-50" y="15" format="EEEE dd MM" color="@text_color" bold="true" size="36" visibility="not(#hasweather)+#music"/>
<DateTime x="#view_width-50" y="60" format="dd MMMM yyyy" color="@text_color" bold="true" size="36" alignH="right"

Gửi từ Redmi Note 4X của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Top