Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp ai giúp e mở con redmi 4 bị treo loga với

winmyself

Thành viên mới
Tham gia
1/1/17
Bài viết
78
Lên tìm hướng dẫn MiFlash lại là hết
 

Bá Đạo Nguyễn

Thành viên mới
Tham gia
26/1/17
Bài viết
27
Cần j miflash lên máy tính tải room mới,trên đt vào lại twrp cắm cáp vào máy tính chép room vào đt cài lại bình thường..
 
Top