Hỏi & Đáp Ae đã root điện thoại copy giúp mình file này với

Nguyễn Thái An

Thành viên mới
13/7/18
23
1
3
28
Giúp mình copy file trong đường dẫn này với. Mình đang cần để kham khảo.. Điện thoại mình chưa unlock nên không truy cập vào được

/data/miui/finddevice.key
/data/miui/finddevice.key.fingerprint