Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp Ẩn thanh task bar

Hoathuly

Thành viên mới
Tham gia ngày
13/4/19
Bài viết
4
Cho mình hỏi ẩn thanh bar trên cùng của màn hình có trong hệ thống không hay phải download app
 

lcdkhoa

Thành viên mới
Tham gia ngày
21/11/18
Bài viết
59
dùng câu lệnh adb
adb shell settings put global policy_control immersive.status=*
 
Top