Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Thảo luận đèn led con này ko chỉnh đc màu nhỉ ae

tothang

Thành viên
Tham gia ngày
11/7/15
Bài viết
421
như trên, con này ko chỉnh đc màu đèn led thống báo khi có tin nhắn màu khác, khi có điền thoại màu khác nhỉ ae
 
Top