Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Hỏi & Đáp Độ phân giải của mipad 4

Chinhphan

Thành viên
Tham gia
7/2/16
Bài viết
381
từ dòng mipad 3 độ phân giải 2K, không biết chuyến qua mipad 4 độ phân giải giảm xuống không biết trải nghiệm người dùng có giảm đi không, ai đã dùng xin cho ý kiến màn hình của mipad 4 vs mipad 3
 
Top