suaiphonelongxuyen

  1. bavuong2

    kimgiaumobile chuyên sửa chữa iphone tại long xuyên

    Sửa chữa thay main, màn hình, pin các dòng android, samsung, oppo, iPhone, iPad... - THAY MÀN HÌNH - THAY MẶT KÍNH - THAY MẶT KÍNH SAU : 8/8Plus , X/Xs , Xs Max , 11 Pro - Thay KÍNH LƯNG CÁC DÒNG SAMSUNG GIỮ NGUYỄN ÁP SUẤT. ✔ Đảm bảo kính ZiN đạt tiêu chuẩn ✔ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC trực tiếp quan...
  2. bavuong2

    Cần bán kimgiaumobile chuyên sửa chữa iphone tại long xuyên

    Sửa chữa thay main, màn hình, pin các dòng android, samsung, oppo, iPhone, iPad... - THAY MÀN HÌNH - THAY MẶT KÍNH - THAY MẶT KÍNH SAU : 8/8Plus , X/Xs , Xs Max , 11 Pro - Thay KÍNH LƯNG CÁC DÒNG SAMSUNG GIỮ NGUYỄN ÁP SUẤT. ✔ Đảm bảo kính ZiN đạt tiêu chuẩn ✔ KHÁCH HÀNG ĐƯỢC trực tiếp quan...