ros

  1. mr.sao1102

    ROM Revolution OS MIUI 11

    https://sourceforge.net/projects/revos/files/developer/MI6X/20.2.26/ROS-MIUI_MI6X_20.2.26_v11-9.zip/download Thay đổi MIUI 11 - 20.2.26 Căn cứ sử dụng V11.0.4.0.QEJMIXM: Pocophone F1 V11.0.2.0.PEKMIXM: Redmi Note 6 Pro 20.1.16: Redmi Note 8, Mi 6X, Mi Mix 2, Mi Note 3, Redmi Note 5 / Pro...
  2. mr.sao1102

    ROM Revolution OS MIUI 10

    Link 9.9.7 #2 Tối ưu hóa và cập nhật bản vá bảo mật Google (2019 # 9) để cải thiện bảo mật hệ thống [một số thiết bị] Tối ưu hóa - Google GMS Core được sửa đổi để tiêu thụ điện năng thấp (beta GSM) Tối ưu hóa - Cải thiện âm thanh Mi Mix 3 và thêm bản vá để tối ưu hóa âm thanh nổi - Các thử...