huanbee

  1. asxasxx

    Chia sẻ One Click cài TeamWin - TWRP cho các máy Xiaomi cập nhật liên tục

    * Ứng dụng này chỉ có chức năng cài TWRP cho các máy xiaomi. * Ứng dụng này tương tự như ứng dụng "YuMi Soft Mini" vì mình có tham khảo qua "YuMi Soft Mini". cũng đã được sự đồng ý rồi! Điều kiện: Máy tính cài .Net FrameWork 3.5 trở lên. Nên cài adb link: http://bit.ly/2Ue35Sd Máy phải Unlock...
  2. HuanBee

    Thảo luận Unbrick Xiaomi Mi 6X - Redmi Note 5 - FREE

    Còn AE nào bị HardBrick: Xiaomi Redmi Note 5 Xiaomi Mi 6X Mà chưa Unbrick được không? Nếu chưa thì ib cho mình nhé! Câu hỏi: có phải tháo máy không? - trả lời: không nhé có làm từ xa được không? - trả lời: Được ạ (teamview - Untraview) Mất phí không??? - Trả Lời: Tùy Tâm trạng của e núc các...