cmiitid: 2015cp6878

  1. action05

    Thảo luận Xiaomi Mi 4S CMIITID: 2015CP6878 ai đã dùng qua xin cho ý kiến ạ?

    Hiện tại dòng Xiaomi Mi 4S CMIITID: 2015CP6878 này ai đã dùng qua rồi xin cho ý kiến với ạ. Kiểu dáng và cấu hình pin xài như thế nào có thể tư vấn thảo luận được không ạ?