camera kep

  1. Gon nguyễn

    Thảo luận Camera kép nhường như chỉ có 1

    Ae nào đang dùng xiaomi redmi note 5 pro cho mình tham khảo về camera kép phía sau máy. Khi mình che 1 trong 2 cam thì đáng lẽ còn 1 cam chứ tại sao khi che cam chính (12mpx) thì màn hình đen thui luôn là sao? Che hẳn cam phụ chụp cũng cho ra chất lượng như nhau, có lẻ nào máy e nó bị ngáo chăng?
  2. P

    Tin tức Điện thoại Xiaomi không có camera kép vẫn có thể chụp xóa phông sau khi lên MIUI 10

    Lộ diện một tính năng vô cùng quan trọng dành cho những smartphone chuẩn bị được nâng cấp MIUI 10 sắp tới đây. Camera kép ngày càng thể hiện vai trò quan trọng của nó trong việc sử dụng smartphone, dễ thấy nhất chính là hỗ trợ tính năng chụp ảnh xóa phông – một xu hướng do Apple khởi xướng từ...