Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hỏi & Đáp Dung lượng pin redmi 4 prime

    @@ em đọc thì pin của redmi 4prime là 4100 mà nay vào cài đặt mới giật mình dung lượng pin chỉ có 4000mAH. Thấy hoang mang quá, máy mới mua có 1 tuần, sạc 3 lần
Top