Welcome!

By registering with us, you'll be able to discuss, share and private message with other members of our community.

SignUp Now!

Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Hỏi & Đáp Hỏi cách mod stastus bar

    Em đang dùng K30 5G bản room eu có root nhưng chữ trên status bar nhỏ với khi vào ứng dụng toàn màn hình thì xuất hiện dải đen vì là camera che 1 khoảng. Bây giờ em muốn status bar luôn xuất hiện để xem giờ cho dễ với lại dải đen trông rất xấu thì làm cách nào ạ. Dùng ứng dụng bên thứ 3 thì...
Top