Kết quả tìm kiếm

  1. Z

    Hỏi & Đáp Mi band 3 báo thức tự tắt sau vài giây

    Mi band 3 của e báo thức tự tắt sau vài giây có phải lỗi k các bác, có ai hướng dẫn khắcphucj k ạ
  2. Z

    Offline Cụm camera

    Mấy bác xài mi4 có ai cân bằng trắng sai như ánh đèn hay bị chuyển thành xanh hoặc chụp chênh sáng hay bị vàng k ạ, k bik có phải do cụm camera e hư k nữa :(((((