Kết quả tìm kiếm

  1. PUK

    Chủ đề Xin full fonts Multirom

    Thích font của multirom mà chưa có thời gian flash Rom trích font. Ae nào đang xài rom multi có thể copy toàn bộ thư mục "font" trong /system dùm e được không! Cảm ơn ae rất nhiều!!
  2. PUK

    Chủ đề [XIN] Theme!

    Ae nào có link theme, hay biết tên của nó là gì cho mình xin với!