Kết quả tìm kiếm

  1. Louis Phan

    Thảo luận mi unlock báo lỗi

    phiên bản mi unlock 3.5 lúc trước mình dùng cứ bị như vậy...chuyển sang mi unlock 3.3 thì ok...bạn thử xem sao! link google drive: https://drive.google.com/open?id=1MLh5xfSTy5IHsoDzVT2SFCOQOvbW-LJq
  2. Louis Phan

    Hỏi & Đáp ROM MIUI10 Redmi 5A

    mọi người cho hỏi rom miui10 của redmi 5a có bản chính thức chưa vậy?