Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Hỏi & Đáp vay vốn tín chắp ngân hàng

    vay vốn tín chắp ngân hàng Trong phương thức tính lãi suất cố định, số tiền phải thanh toán cho lãi suất khoản vay của bạn vẫn không đổi trong thời gian vay, đơn giản chỉ vì số tiền này được tính dựa vào số dư nợ gốc ban đầu. Đây là hạng mục cho vay không cần đưa ta tài sản thế chấp. Hạng mục...