Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hướng dẫn Hướng dẫn root k20 pro

    Yêu cầu máy đã unlock bootloader và cài twrp...Link đây ạ https://github.com/topjohnwu/Magisk/releases/download/v20.0/Magisk-v20.0.zip Gửi từ Redmi K20 Pro của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk