Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Chia sẻ Hướng dẫn cài themes store china cho mọi máy Xiaomi

    Hướng dẫn cài miui themes store china cho mọi máy xiaomi Mình thấy kho themes của china khá đa dạng và nhiều themes đẹp nay viết hướng dẫn cho bạn nào chưa biết cách để cài. Cách 1: flash file này từ recovery...